hz-muhammed.net .::. www.hz-muhammed.net ; İslam Peygamberi, Hz. Muhammed (sav) hakkında hazırlanmış bir site. Bu sitenin hazırlanış amacı Peygamberimiz (sav)'i birçok yönüyle tanıtmak, onun ahlakını örnek alan insanlardan oluşan bir topluluğun ne kadar ü
     

Hutbenin Toplum Hayatına Getirdiği Prensipler

   

İncelendiği zaman Veda Hutbesinde Resulullah  (S.A.V.)'ın başlıca şu noktalara temas ettiği görülür;

 • Her işte daima Allah'a hamd-ü sena etmek gerekir.

 • Nefis, insanı her zaman şerre yöneltmek ister. Bu sebepler nefislerin şerrinden Allah'a sığınmak gerekir.

 • Can, mal ve ırz kutsaldır. Yaşama hakkı tabii bir haktır.  Irz, şeref, haysiyet, hürriyet ve mülkiyet saldırıdan korunmuş haklardır.

 • Cahiliye gelenekleri kaldırılmıştır. İnsanlar alışageldikleri şeyleri körü körüne yapmaktan vazgeçmelidir.

 • Faiz haramdır.

 • Kan davası gütmek haramdır.

 • Emanetler yerlerine verilmelidir. Emanete hıyanet edilmemelidir.

 • Küçük büyük, önemli-önemsiz her işte şeytana uymaktan sakınmalıdır.

 • Kadınların ve erkeklerin karşılıklı hak, vazife ve sorumlulukları vardır.

 • Hem kadın hem de erkekler zinadan şiddetle kaçacaklardır.

 • Köle ve hizmetçilere iyi davranılacaktır.

 • Bütün müslümanlar kardeştir. Her türlü sınıf farkları ve ayrıcalıklar kaldırılmıştır. Üstünlük fazilet iledir.

 • Zulümden sakınmak gerekir, halkın malı haksız yere yenemez, birine ait bir şey sahibinin izni olmadıkça başkası için helal olmaz.

 • Müslümanlar birbirleriyle savaşmaktan sakınacaklardır.

 • Allah'ın kitabına ve Resulullah  (S.A.V.)'ın sünnetine uyanlar asla sapıklığa düşmezler.

 • İslam sadeliğinden ayrılmamak, aşırılıklara sapmamak gerekir.

 • Hak Teala'ya ibadet olunacak; beş vakit namaz kılınacak, oruç ayında oruç tutulacak, Resulullah  (S.A.V.)'ın tavsiyelerine uyulacaktır. Bunları hakkıyla yerine getirenlerin mükafatı cennettir.