ethullah Gülen Hocaefendinin Dilinde Peygamber Efendimiz

Efendiler Efendisi Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Hakkında Muhterem M. Fethullah Gülen’in dilinden dökülen senalar.

 • Efendiler Efendisi
 • Nebiler Serveri

·    İnsanlığın iftihar tablosu

ONUNLA ALAKALI TABİRLER:

Ölüm: (Peygamber Efendimiz’in vefatını anlatırken kullandığı kelimeler)

1-Refik-i Alâ’ya vuslat:

2-Dar-ı bekaya irtihal buyurdu: 

 • Hayat-ı Seniyye
 • Sultanlar Sultanı
 • Hâtemü’l- Enbiya
 • İftiar tablomuz

 

ISMARLAMA:

 • Ismarlama insan,
 • Ismarlama nebi,
 • Onun ısmarlama arkadaşları, (Ashab-ı kiram Efendilerimiz)
 • Sultanlar Sultanı

Musahhih, müceddid, müessis: Kendinden önceki şeriatlarda tahrife uğrayan noktaları tashih etmiş, şartların değişmesine paralel olarak nice hükümleri değiştirmiş, a dan z ye büyük ölçüde yeni bir dinin kurucusu olmuştur.

Dağları tuz-buz edecek azamet ve ağırlıktaki Kur’an’ı omuzlayan insan. (Ku’ran’ın ifadesiyle)

·        Kâinat’ın Fahrı

 • RASULÜLLAH, HABİBULLAH... Esas olan bu isimlerdir.
 • FERİD-Ü KEVN-Ü ZAMAN:
 • HATEM-İ DİVAN-I NÜBÜVVET:
 • Mualla Ruh
 • Şanı yüce Nebi
 • Habib-i Edib
 • Hakikat-i Muhammediye
 • Peygamber (aleyhissalâtü vesselâm)'ın maiyeti
 • Hakikat-ı Ahmediye (aleyhisselâm)
 • Mişkât-ı Muhammediye'nin ziyası
 • Hazret-i Ruh-u Seyyidi'l-Enâm'ın
 • Habib-i Ekrem
 • Hazret-i Sâhib-i Şeriat'tan
 • Hâtem-i Nübüvvet"in bâtınını temsil etmektedir.

·        Hazreti Kutbu'l-enbiyâ (aleyhi ekmelü’t-tehâyâ) Efendimizin ziyâ-yı vücuduna ve imdâd-ı rûhânîsine müteveccihtir.

·        Nebiy-yi Mübeccelin

Hakikat-ı Muhammediye (aleyhi ekmelüttehâyâ)'nın has ve hâlis bir varisi olma mazhariyeti

ONUN MÜBAREK VÜCUDUYLA ALAKALI BAHSEDERKEN DİKKAT EDİLEN İNCELİK:

 • Mübarek başı,
 • Mübarek ayakları

·        Dırahşan çehre, nasiye

 • Kâlb-i pâk-i Muhammedî
 • Mübarek alnı: Kabeye girerken (fatih olarak), mübarek alnı, binitinin eyerinin kaşına değecek şekilde idi ve kendisi de iki büklümdü.

Tiryak tesirli mübarek tükürük: “Hayber’de, Hayber’in kapısı sökülemeyince, İnsanlığın İftihar Tablosu ‘Ali nerede’ demiş. Gözleri rahatsız olarak huzura gelen Hz. Ali’ye dua etmiş, o tiryak tesirli mübarek tükürüklerinden onun gözlerine sürmüş ve derken Hayber’in o çözülmez, sökülmez kapısı onun eliyle sökülmüştür.

 

 • Makam-ı Mahmud’un Sahibi:

·        Sonsuz Nur

·        Ezelî Nur

·        Hazret-i Ahmed

 • Hazret-i Ruh-u Seyyidü’l-Enam
 • İnsanlığın İftihar Tablosu
 • Şükür Kahramanı
 • Hazret-i Rehberi Küll
 • Muktedayı Ekmel
 • Hazreti Sadık u Masduk
 • Hazreti Muhammed Mustafa (sas)
 • Mişkat-ı Muhammedi
 • Hüzün Peygamberi
 • Hakikatı Ahmediyye
 • Ferid i Kevn i Zaman
 • Efendiler Efendisi
 • Kutup Peygamber

·        Ufuk İnsan

 • Şeref i Nev i İnsan
 • Hazreti Sahibi Şeriat
 • Mahzun Nebi
 • Eşi ve menendi olmayan Dede
 • Dua Kahramanı
 • Ma’sumlar Ma’sumu
 • Fazilet güneşi
 • Güneşler Güneşi
 • Varlığın ilk mâyesi
 • Gerçek nurun sahibi
 • İffet heykeli
 • İsmet burcu
 • Nezahetin hülasası
 • Muhammed Mustafa (s.a.v)
 • Ma’sum nebi
 • Cenab-ı Seyyid’il Mürselin
 • Sultan-ı Rusül
 • Şah-ı Mümecced
 • Nebiler Serveri
 • Masumlar üstü Masum
 • En büyük Masum
 • Nebiler Sultanı
 • Efendiler Efendisi
 • Nebiler Efendisi
 • Varlığın yaratılış gayesi
 • Gaye ölçüsündeki vesile
 • Nübüvvet semasının tavusu
 • Peygamberlik şiirinin kafiyesi

·        İnsanlığın İftihar Tablosu

 • Fahri Kâinat
 • Rasul-i Ekrem