fendimizin Şemaili

·        Yaratılış ve ahlâk itibariyle insanların en üstünü idi.

·        Bütün Peygamberlerin en güzeli o idi.

·        Boynu uzun ve gümüş gibi saf, omuzları ve pazuları kalın, parmakları uzundu.

·        Kendisi şişman değildi.

·        Uzuna yakın orta boylu, güçlü ve kuvvetli idi.

·        Mübarek cildi ipekten yumuşaktı.

·        Yüzü hafifçe yuvarlak, kaşları hilâl gibi idi.

·        Kirpikleri uzun, gözleri kara, büyük ve son derece güzeldi.

·        Saçları ne pek kıvırcık, ne de pek düz idi.

·        Sakalı sık ve tamdı. Uzun değildi.

·        Cismi güzel, kokusu hoş idi.

·        Sünnetli olarak ve göbeği kesik vaziyette doğmuştu.

·        Yüzü gül gibi kırmızıya benzeyen beyaz ve nuranî, berrak ve ışıklı idi. Dişleri inciler gibi beyazdı.

 

·        Konuşurken ön dişlerinden nurlar saçılır, gülerken ağzında ışıkların bile aydınlandığı sanılırdı.

·        Koku sürünsün veya sürünmesin teni ve teri en güzel kokulardan daha güzel kokardı.

·        Mübarek eliyle bir çocuğun başını okşasa, o çocuk diğerleri arasından hemen seçilir, belli olurdu.

·        Pek uzaktan işitir, kimsenin göremeyeceği mesafeden görürdü.

·        Bir yere giderken sağına soluna bakıp yürümez, vakar ve süratle ilerlerdi. Yüzünde nur, sözünde kuvvet, lisanında bir güzellik vardı.

·        Herkesin aklına göre söz söyler, herkese güler yüz gösterirdi.

·        Kimsenin sözünü yarıda kesmez, haşin davranmaz, mütevazi yaşardı. O'nu ansızın görenler heyecan ve sevgiyle ürperir, konuşunca hayran olurdu.

·        Bütün insanları hoş tutar, hizmetçilerine şefkatle muamele ederdi.

·        Kendisi ne yer, ne giyerse, hizmetçilerine de onları yedirir, onları giydirirdi.

·        Çocukları çok sever, saçlarını okşar, onlarla konuşurdu.

·        Son derece cömert, sözüne sâdık ve merhametli idi.

·        Güzel ahlâk bakımından insanların en üstünü idi.

·        Hülasa kâinatın efendisi, Allah'ın sevgilisi, mü'minlerin baş tacı, hasta gönüllerin ilâcı, çaresizlerin yardımcısı, mazlumların koruyucusu, düşünülebilen her türlü üstünlüğün sahibi idi.

·        Allah'ın salât ve selamı O'nun ve O'na yakın olanların üzerine olsun.