alavat

  Ey Rabbimiz, efendimiz ve sahibimiz!

                    Bütün yaratıkların hayırlısı olan Habîbin Muhammed’e

                               ebedî olarak devamlı salât ve selâm eyle!

                              O, katlanmak zorunda olduğumuz bütün korkular

                              karşısında şefâatı umulan Habîbullah’tır.