eşm-i Çeşmeye
Talat ORDU

Bakışınız yaz güneşi
Yüzünüz aydır efendim.
Gözyaşınız hayat suyu
Çeşminiz çaydır efendim.

Başınız dağ ki üstü kar,
Eksilmez hüzün ve efkâr.
Canlı tutar sizi o Yâr
Kalbiniz hay'dır efendim.

Gönül dağlarında inler;
Daim sesinizle inler.
Pâk sineler sizi dinler,
Sesiniz neydir efendim.

Sözünüz hitap çiçeği,
Hakikatlardır saçağı.
Teslimdir nefis kaçağı
Lebiniz yaydır efendim.

Vuslat arzusuyla coşan,
Bir his aklımı aşan,
Derûnumda dörtnal koşan,
Küçük bir taydır efendim.