eygamber
Sen, fikir kadar güzel;
Ve tek, birden daha tek !
Itrını süzmüş ezel ;
Bal sensin, varlık petek....


Sensin ölüme hisar;
Bâkisi hep inkisar...
Sar bizi, çepeçevre sar,
Rahmet rûzgarı etek !...