ert Söyletir
Seni sevmek dü alemde saadet ya Rasulallah
Ona vuslat da sendendir bu adet ya Rasulallah

Seni sevmekle eşyayı yarattı. Kadir-u Hallak
Bu sırra ermeye senden şefaat ya Rasulallah

Dedi Allah "Habibim, rahmeten li'l-aleminsin sen"
Bu rahmetten kime olmaz meserret ya Rasulallah

Harim-i "kabe kavseyne" eren yoktur cüda senden
Ulüvv-i kadrine eyler şehadet ya Rasulallah