azel (Fuzuli)
Yâ Râb! Belâ-yı aşk ile kıl âşinâ beni
Bir dem belâ-yı aşktan kılma cüdâ beni


Az eyleme inâyetini ehl-i derdden
Ya’ni ki çok belâlara kıl mübtelâ beni


Oldukça ben, götürme belâdan irâdetim
Ben isterim belâyı, çü ister belâ beni


Gittikçe hüsnün eyle ziyâde nigârımın
Geldikçe derdine beter et mübtelâ beni


Öyle zaîf kıl tenimi firkatinde kim
Vaslına mümkin ola yetürmek sabâ beni


Nahvet kılıp nasîb Fuzûlî gibi bana
Yâ Râb, mukayyed eyleme mutlak bana beni
 

FUZÛLÎ (v.1556)