a't-ı Şerif

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma
 

Bugün yaralarım çoktur, meded Sen yâ Resûlallah

Günâhımda hesâb yoktur , meded Sen ya Resûlallah

Günâhkârım sükunum yok, yüküm agır bu dünyada

Bana bir çare bilmem meded Sen ya Resûlallah

Yolu bilmem ne bilgim var, karanlık gecede kaldım

Yoruldum bu fenâ hâlde, meded Sen ya Resûlallah

Geri kaldım uzagım pek , kafam yoktur gözüm görmez

Bana bir rehberi bilmem, meded Sen ya Resûlallah

Cigerle kalbi yandırdı, benim ateş gibi dertler

Bana hiçbir tabib yoktur, meded Sen ya Resûlallah

Benim kalbimde dertler var, fakat hepsinde zor üçtür

Bu üçle rahatim hiç yok, meded Sen ya Resûlallah

Ölüm vaktinde bilmem hiç, ki imânım kalır bende

Veyahut kalırım mahrum, meded Sen ya Resûlallah

O hâlî  hem karanlıklı kabirde toprak altında

Cevap vermesi pek zordur, meded Sen ya Resûlallah

Ne dersin Yevm-i Mahşer’de bana o Seyyid-i Alem

Şefaatçi olacak mı, meded Sen ya Resûlallah

Ilâhî pek ricâkârım, bizi her iki alemde

Iyilerden uzak etme, meded Sen ya Resûlallah

Salât ile selâm her an o Fahr-i Alem’e olsun

Onunla âlu ashâbla, onunla cümle Ehlullah