aside-i Bürde - Busuri

Çeviri : Prof.Dr. Mahmut Kaya "Kaside-i Bürde'yi Türkçe Söyleyiş" den.

 

Hasret ateşine yanmaktan mıdır

Aşkın neşesine kanmaktan mıdır

Selemli dostları anmaktan mıdır

Kanlı gözyaşları akar gözünden

 

Öyle içlisin ki gören şaşıyor

Dur dedikçe gözyaşları taşıyor

Kendine gel desen kalbin coşuyor

Ağlasan inlesen de yeridir

İnsan değil bu aşk dağlar eritir

 

Resul haz duyardı gece kalkmaktan

Hakkın huzurunda fazla kalmaktan

Ayaklar şişerdi namaz kılmaktan

Yazık bana yazık aykırı gittim

Onun sünnetine ihanet ettim

 

Hazreti Muhammed Hakk'ın sesidir

Her iki dünyanın efendisidir

Arap-acem onun bir bendesidir

Zaman o gül gibi gül görmüş değil

Sen de o güzelin önünde eğil

 

Bütün nebilerde üstündür elhak

Bir başka özenle yaratmıştı Hakk

Hele bir ilmine keremine bak

Onun kemâline eren olmadı

Daha öylesini gören olmadı

 

Sîret ve sûreti tamam olunca

Nebîler fihristi hitam bulunca

En sonra o geldi vakit dolunca

Arınıp süzüldü kemâle erdi

Bu sebeple Allah habîbim derdi

 

Elbet anlatamaz şâir böylesin

Nutku tutulmuştur kalem neylesin

Bırak ta son sözü ilim söylesin

Âdem evlâdının o en hasıdır

Yaratılmışların en âlâsıdır

 

Gün olur k bir olay gelirse başa

Kesip ümidi düşme telaşa

Kereminden mahrum eder mi hâşâ

Resûl'ün yaktığı meş'ale sönmez

O kapıyı çalan eli boş dönmez