a't (Hüseyin ÖZCAN )

Sen Muhammed’sin, muhabbetsin, cânsın efendim
Sen habîbullah, alemde sultânsın efendim

Medine’nin gülü, sevgililer sevgilisi,
Sahib-i Kur’ân, Mahbûb-ı Rahmânsın efendim

Emîn, Beşîr, Nezîr, Kerîmullah, Kelîmullah,
Müctebâ, sebeb-i kevn ü mekânsın efendim

Zât-ı Hak nûruna pervâne,cümle âşıklar
İklîmin mesteder, kâlpte cânânsın efendim

Seni övmekten aciz, kalem, dil, kelimeler
Levlâke levlâksın, fahr-i cihânsın efendim

Yüz sürelim, ayağın tozun sürmemiz olsun
Lutfet ! Bütün dertlilere dermânsın efendim

Kerem kıl ! Mücrim kullarına, şefaat senin
Garîbin ümidi, dâr’ul-amânsın efendim