iraç Kandili

Yine diller deme geldi şükranla bu gece,

Esti bâd-ı saba revh u reyhânla bu gece!

 

Bu gece gelip öteden lütûflar ulaştı,

Ve coştu gönüller feyz-i Yezdân’la bu gece.

 

Çaktı yine cânân elinden bir berk-i hâtif,

Bir lâhzada oldu pinhânlar ayân bu gece.

 

Hicrânla yanıp inleyen sînelere birden,

Yetişti ol ulu dîvandan dermân bu gece.

 

Dil kesildi zerrât, varlık bir muhteşem kitap,

Duyuldu her yanda bir başka beyân bu gece.

 

Sığındık öbek öbek dergâhına dildârın,

Geldi mücrimlerin affına ferman bu gece.

 

Cem oldu bütün rûy-i siyah ne kadar varsa,

Indi ruhlarına Rahmet-i Rahmân bu gece.