aat - Münacat

Yâreli dilim zahmine rahmeyle İlahi!

Aç kapını lutfet bu günahkâre İlahi!

 

Yüzüm süreyim eşiğine kovma ne olur;

Yeter artık dolaştığım âvâre İlahi!

 

Yıllarca bâb-ı kereminde inleyip durdum;

Ah u efgânım hicrâna emâre İlahi!

 

Gerçi isyanla âlûde yaşadım her zaman,

Yine de keremler kıl bu nâçâre İlahi!

 

Yakma nâr-ı ağyâre yanayım ocağında,

Püryân-ı aşk olup erem şikâre İlahi!

 

Dağlar kadar isyanımla nihayet kapına,

Döndüm tasmalı boynumla, bîçâre İlahi!

 

Kıtmîre lûtfet dursun artık efgân u zârı;

Varam her cilvesi bin-şevk Settâr’e İlahi!...