önlümün Gülü

Sen’i seven her ruh uludur ya Resûlallâh!

Gönlü-gözü onun  doludur ya Resûlallâh!

 

Cemâlin pertevinden zerre şevk alan billâh,

Kapının ayrılmaz kuludur ya Resûlallâh!

 

Beklemez bir başka iltifât Sana erenler,

Semtin iltifat buğuludur ya Resûlallâh!

 

Gönül gözleriyle bir kere seni görenler,

Onlar ruhların bir koludur ya Resûlallâh!

 

Uçuşur ikliminde altın kanatlı kuşlar,

Iklimin kuşların yoludur ya Resûlallâh!

 

Cennet yamaçları gibidir orda ufuklar,

Cemâlin bu ufkun tülüdür ya Resûlallâh!

 

Sana ermek İmanlı gönüllerin rüyâsı,

Seni bilmeyenler ölüdür ya Resûlallâh!

 

Vuslatın, bu garip kıtmîrin  her dem hülyâsı,

Bu benim gönlümün gülüdür ya Resûlallâh!