ebi'ye Mektup

Ya  Resulallah! Senin  hakkında konuşmak gerektiğinde  nasıl  bigane kalabilir  insan.Onca  isim de  olsa "Sen" o  islerin  hepsinden  önce gelmeli  değil miydin!

       Seni  nasıl  anlatmalıyım.Kelimeler  Seni  anlatmaya  yeter mi ki? Hangi  dil Seni  tam  manasıyla  övmeye  yeter.Risalet  zincirinin evveli  ve  ahiri  Efendim.

Sultanim,Önderim,Rehberim,Peygamberim,Efendim,Seni  Sana verilmiş
güzel  isimlerinle  selamlıyorum.Rabbimizin  biricik  Sevgilisi!Andelib-i
Zişan...

           "Beni  Rabbim  terbiye etti  ve  ne  güzel  terbiye  etti" buyuruyorsun. Evet  başka turlusu  olamazdı  zaten.Hayatlarımıza revnak getirdin,"insanlığın  ne  olduğunu  Seni  bilmese  ve  tanımasaydık öğrenemeyecektik"

            Hangi  yonun  etkilemedi  ki  ya  Resulallah  beni. Tebessümünden, hüznünden,yasayışının  her  noktasına,her  anına  kadar.Seni hakkıyla   tanıyamadım , biliyorum. "Ben  Onun  ümmetindenim" derken yüreğimin  bir  yani  gurur  esintileriyle  dolarken  bir  yani  o Gülyüzlü'ye  layık  olamamanın  kaygısıyla  yaralı...

              "Eğer  başkalarının  anlatılmasına   verdikleri  kadar  Seni anlatmaya  izin  verselerdi  dünyanın  cehresi  başka olurdu."Ne  var  ki yüreklere zincir  vurulmuyor  Gül yüzlü  Nebi.Sen  kayaların  ortasından sürgün  veren  çiçekler  gibi  yine  de  açtın  içimizde.

                 Seni  nasıl  anlatmalı  ki?Ey  Medine'nin  gömleğini Mekke'nin  peçesini  taşıyan  güzel!Güneş  daha ne  kadar  gölgede kalacak.Ay  isen  bize  ışığından  bir  huzme  gönder.Gül  isen  bize bağından  bir  koku getir.

                Ey  Resuller  tacının  incisi!Ey  sultanlara  taç  giydiren yüce  Nebi!Bu  yerde  bildik ,yabancı  herkes  Sana  sığınmış,Senin şeriatının  nimetine muhtaçtır. Peygamberlik manzumesinin  ilk  beyti  Senin adına bestelendi.Fakat hükmün  kafiye  gibi  en  sonunda yer  aldı. 

              Seni  anlatamadığım  için  ,soluğum  ve  nefesim  güçsüz olduğu  için  ya  Nebiyallah,Nizami'nin  sözlerine  başvurdum,ama  değil  mi ki  söz konusu  "Gül" sensin,Ne  fark eder?

              Kanaat  eden  bir  kul  nebiliği  seçmen  ne  çok düşündürmüştü  beni.Sana  uymak  için  çırpınan  su  gönlüm  bir  yanda  ve bir  turlu  kurtulamadığım  şeytan,nefs  ,dunya  üçgeni  bir  yanda.Senin sofrana  hurma  ve  ekmek  ayni  anda  misafir  olmamıştı,bir  de  kendi soframa  bakıyorum.... Ne  kadar  şükürsüz  ve  yüzü kızarmazım.

              Ah  Efendim 'Kalbimi  şerha şerha  parçalasalar da görseler içte ,dipte  bir  ben  Sana  nasıl  aşık,dıştaki  ben  ne  kadar  dunya  hay huyu  içinde  kaybolup  gitse  de...

              Taif'teki  bağda  otururken  merhamette  zirveleşen Efendim.Sahib-i  Miraç,Hazret-i  Risaletpenahı,Subhanimiz'in  hediyesi  olan Dürr-i  Yekta..

               "Yüzümüzü  Senden  çevirdiğimiz için  ya  Resulallah  yüzümüz gülmez  oldu;yüzümüzü  Sana  çeviriyoruz." Rıhlet  işaretleri  geldiği zaman  ashabına  Nebi  mescidinde  donup  donup  bakıyordun  ve ağlıyordun.Simdi  bizim  halimize  de  ağlıyor  musun?

              Efendim  usve-i  hasene  olan  Sen  bize  gideceğimiz  yolun en  doğrusunu  gösteriyordun.Rehberimiz  bizler  yolumuzu  sasırdık,şaşkın olan  bizlere  rehnuma  ol.Azarlama  bilmeyen  Sen  bir  kez  olsun nefislerimizi  azarla.

               Senin  askından  ihtida  eden  bir  sairin  mısralarıyla bitireceğim  yazımı.Ama biten  yalnızca  sözler.Sen  manen  hep yanımızdasın  bitmeyen  kaynak.

                Gönül  hun  oldu  sevkinden  boyandım  ya  Resulallah

                Nasıl  bilmem  bu  nirana  dayandım  ya  Resulallah

                Ezel  bezminde  bir  dinmez  figandım  ya Resulallah

                Cemalinle  ferahnak  et ki yandım  ya  Resulallah! 

Mecit Demirel