AŞA SARIK SARMAK SÜNNET Mİ ?

        Sarık sarmanın faziletine dair sahih hadis yoktur. Aliyyül kari bu konudaki bütün rivayetlerin mevzu olduğuna hükmetmiştir.(Masnu:s:118-119) Muasır alimlerden Muhammed Gazali,Yusuf Kardavi, Şeyh Muhammed Hamid el Faki gibi otoriteler sarığın bir Arap giysisi olup,onu sünnet olarak algılamanın İslam'ın evrenselliği ile bağdaşmayacağını belirtiyorlar.Bence bu konuda ifrat ve tefrite girmemeli.Yani Efendimiz (sav) başına sarmış mı? o halde aleyhinde olmamalı. Mümkün mertebe, benzeme düşüncesiyle namazda sarık sarıp kılma inşallah bir sevap, en azından bir iç huzuru getirir. Yoksa başı hiç örtmeden kılmada da mahzur yoktur