rkekler Kına Yakınabilir mi?

        Düğünlerde kına yakmak sünnettendir. Ancak, kına gibi zinetler, daha ziyade kadınlara mahsus zinetlerdendir. Onların kına ile süslenmeleri sünnete uygunluk arz eder. Erkeklerin aynı duruma girmeleri ise bâzı muhitlerde hiss-i zâhirîye ters düşer. Bununla beraber, öteden beri erkeklerin ellerine kına yakageldikleri muhitlerde bu hiss-i zâhirîye aykırılık da bahis mevzuu olmaz. Mübah hâle gelir.

Ahmet Şahin