yna ve Tarak Taşımak Sünnet midir?

        Efendimiz (sav)'in aynaya baktığı, saçına, elbisesine düzen verdiği ve bu esnada "Allah'a hamd olsun, Allah’ım güzel yarattın, ahlakımı da güzelleştir ve yüzümü cehenneme haram kıl. Beni düzgün ve her şeyimi yerli yerinde yaratan, bana şekil veren, hem de ne güzel veren ve beni Müslümanlardan kılan, şeklimi güzelleştiren ve bazılarındaki çirkinlikleri bende güzellik haline getiren Allah'a hamdolsun."(1) diye dua ettiğini biliyoruz. Ayrıca huzuruna saçı-başı dağınık bir halde giren sahabinin durumundan müteessir olmuş ve ona kendine çeki düzen vermesini tavsiye buyurmuştur. Hatta bazı kaynaklarda Beni İsrail kadınlarının zinaya gitmelerine sebep olarak, kocalarının dış görünümlerine riayet etmediği gösterilmektedir.

        Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, aynaya bakmak, giyim ve kuşamına çeki düzen vermek sünnet. Ama ayna taşımaya ait mevsuk rivayetlerde bir bilgiye rastlamıyoruz. Vakıa bazı şemail kitaplarında ayna, tarak, bıçak taşımanın sünnet olduğu kaydı yer alsa bile, yukarıda ifade ettiğimiz gibi sahih hadis kitaplarında böyle bir bilgi yoktur. Fakat bu sözler "taşınmasın" manasına gelmez. Ben sadece soruda tevcih buyurulan "ayna, tarak taşımak sünnet midir" sorusuna cevap olabilecek doğrultuda cevap vermeye çalıştım.

        (1) Buhari, Daavat, 15