fendimiz'in (sav) Bazı Sünnetlerini Bugün Yaşayamıyoruz. Bundan Ne Ölçüde Sorumlu Oluruz?

        Peygamber Efendimiz'in (sav) Bazı Sünnetlerini Bugün Yaşayamıyoruz. Bundan Ne Ölçüde Sorumlu Oluruz? Meselâ Saçlarımıza Zeytinyağı Sürmek, Yada Sürme Çekmek Gibi. Bu günün Sanayi Zeytinyağı ve Eczanelerdeki Sürmeyle Bu Sünnet Yerine Getirilmiş Olur mu?

        Gerçekten de Allah Resûlü Efendimiz'in (sav): "Zeytinyağı yiyin ve onunla yağlanın, çünkü o mübarek bir ağaçtandır" (Tirmizi, atime 43; İbn Mace, at'ime 43; Darimi, at'ime 20) buyurduğu sahih hadis kitaplarımızda geçmektedir. Bazı kitaplarda: "Çünkü o hoş ve mübarektir... Çünkü onda yetmiş derde deva vardır, cüzzam da bunlardan biridir." "Basura iyi gelir" (Hindî, Kenz, X/48) gibi ilaveler de vardır. Sürme hakkında ise "Sürmenizin iyisi İsmid'den olandır. O gözü cilalar, tüyü bitirir" (Ebu Davud, libas 13, Tip 14; Tirmizi, libas 22,23; İbn Mâce, tip 25) buyurulmuştur. Anlaşılacağı gibi, her ikisi de tibbî birer tavsiye niteliğindedirler. Yani zevâid sünnetten sayılırlar. Bu yüzden terk eden, eğer hafife alarak terk ediyor değilse, günah işlemiş sayılmaz. Sadece tibbî faydalarını düşünerek kullanan, tibbî faydasından yararlanmış olur. Nitekim modern tıp, hem "ismid" denen taştan yapılan sürmenin göze faydalarını, hem de zeytinyağının saç dibi hücrelerini ve cildi besleyici özelliğini tespit etmiş durumdadır. Bunları bir sünnet olarak düşünüp tatbik edenler ise hem tıbbî faydalarından istifade ederler, hem de sünnet sevabı alırlar.

        Zeytinyağı tabi zeytinyağı olduktan sonra modern sanayi tesislerinde yapılmış olması bir şey değiştirmez. Sürmeye gelince, bugün bir kozmetik aksesuarı olarak eczanelerde satılan sürmeler "ismid" olmadığı ve göze ve cilde faydadan çok zarar verdiği için, ona aynı şeyi söyleyemeyiz. O safi bir süs aracıdır. Sağlığa zararlı ise mekruhtur. Değilse niçin kullanıldığına bakılır: Eşi için kullanmışsa müstehap olur (Al- lah'u a'lem).