ur'an ve Sünnete Sarılma
 
Kuran ve Hadise Uymaya Dair İtaat Meselesi
Buluntu Mal (Lakit, cemi: Lukata) Meselesi Bid'at Meselesi
Amelde İtidal (1.Bölüm) Kitabul Emanet
Amelde İtidal (2.Bölüm)