fendimize Sihir Yapıldı mı ?

Lebid b. Asam adında Beni Zurayk Yahudilerinden biri, Rasulullah'a (sav) sihir yaptı. O kadar ki, Rasulullah (sav) hiç yapmadığı bir şeyi yapmış gibi görünüyordu. Hatta bir gün veya bir gece Rasulullah (sav) dua etti, tekrar tekrar dua etti ve sonra şöyle dedi; "Ey Aişe! Gördün mü ki, Allah bana istediğimi verdi, iki adam geldiler, biri başım ucunda biri de ayaklarımın ucuna oturdu. Başımda oturan ayaklarımın ucunda oturana dedi ki, "bu zatın hastalığı ne?" Öteki, "Bu zata sihir yapılmış" beriki "kim yapmış?" öteki "Lebid b. Asam." Beriki, "ne ile yapılmış" öteki, Tarak, kıl ve hurma kabuğu ile." Beriki, "onlar nerede?" Öteki, "Ziervan kuyusunda" buyurmuştur. (Buhari-Müslim)

Sonra, Efendimiz (sav), Hz. Ali, Zübeyr, Talha ve Ammar (ra) hazeratını kuyuya gönderir. Onlar kuyunun suyunu çekerler, dibinden taşı kaldırır ve altından bir ipliği onbir düğümle düğümlenmiş olduğu halde bulur ve alırlar. Rasûlullah’a getirirler. Allah Teâlâ muavvezetyn sûrelerini indirir. Bu iki sûrede on bir ayet vardır, her bir düğüm çözülür. On birinci düğüm çözülünce Rasulullah 'ın hastalığı tamamen iyileşir ve eski sıhhatine kavuşur.

Ashab-ı Kiram o Yahudi habisi öldürmek için Rasulullah' dan izin isterlerse de Rasulullah izin vermemiştir. Çünkü nefsi için kimseye kızmamıştır ve intikam almak da istemez.

İbn Kesir buyuruyor ki; Cebrail (as) geldi, "Ya Rasulallah bir şikayetin var mı?" dedi. Efendimiz (sav), "Evet" dedi. O zaman Cebrail (as) "Seni Allah'ın ismi ile okuyorum. Allah sana eziyet veren her şeyden göz ve hasetten sana şifa versin" diye efendimizi okudu. (Sahih-i Müslim Şerhi İmam-i Nevevi)

Ulemanın ekserisi "Efendimiz (sav) hanımlarının yanına geldiğinde kendinde kuvvet bulamıyordu, bağlı idi" buyuruyorlar. Rasulullah'ın (sav) sihirden tesirlenmesi nübüvvetine zarar getirmez ve Rasulullah (sav) için bir noksanlık değildir. Çünkü kendisi beşerdir. Nefret icab etmeyen rahatsızlıklar hariç diğer enbiyanın da rahatsız olduğu gibi Peygamberimiz de müteessir olmuş, rahatsızlanmıştır. Rasulullah'a (sav) yapılan sihir bedenine tesir etmiştir. Ruhuna ve aklına tesir etmemiştir. Efendimiz kendine yapılan sihir sebebiyle bağlanmış, hanımlarının yanına gidiyor, fakat beraber olamıyordu. Bu da sihrin en şiddetlilerindendir.