fendimiz (s.a.v) Hz. Aişe İle Evlendiğinde Hz. Aişe’nin Yaşı Kaç idi ?

Peygamberliğin gelişinden on yıl sonra, 50 yaşındayken eşi Hz. Hatice’yi kaybeden Peygamberimiz (sav) kendisine hem ev işleri ve çocuklarının bakımında yardımcı olacak, hem de İslâm’a davet faaliyetlerinde destek olacak eşlere ihtiyacı vardı. Bunun için bir yandan yaşlı ve dul bir kadın olan Sevde'yi, öte yandan da en yakın arkadaşı olan Ebu Bekir'in kızı Ayşe'yi istetti. Ebu Bekir, kızını daha önceden Mut'im adlı bir hemşehrisinin Cübeyr adlı oğluna söz verdiğini, bu kişinin isteğinden vazgeçmesi hâlinde Hz. Peygamber’in isteğine olumlu cevap vereceğini söyledi. Buradan, Peygamberimizin her istediği kadınla evlenemeyeceği gerçeği ortaya çıkıyordu. Esasen Mut'im ailesi, bir Müslüman olan Ebu Bekir'in kızını almaktan vazgeçmiş gibiydi. Çünkü bu aile putperest idi ve ailenin hanımı, Müslüman bir kızın, oğlunu dininden çıkarmasından endişelenip "Bu kızı evime sokmam" diyordu. Bu olaydan dolayı Hz. Ayşe'nin Peygamberimizle evlendiğinde 6 yaşında olması mümkün değildir.

Çünkü Hz. Peygamberin isteği, vahyin başlangıcından 10 yıl sonradır. Ayşe o sırada 6 yaşındaysa, Peygamberlikten 4 yıl sonra doğmuş olmalıdır. Daha ilk günlerde Müslüman olmuş Hz. Ebu Bekir’in putperest bir aileye kızını gelin vermek üzere anlaşmış olması, bu şartlar altında nasıl mümkün olabilir? Anlaşılan odur ki Ayşe, Ebu Bekir'in Müslüman olmasından epey önce bir putperest aile tarafından istenmiş ve babası da bunu kabul etmiştir. Eğer bu istek Ebu Bekir'in Müslümanlığından sonra olsaydı, Hz. Ebu Bekir kızını bir putperest aileye asla vermeye kalkmazdı. O halde Ayşe, Müslümanlığın zuhurundan önce doğmuş ve hatta o sıralarda, bir aileye gelin edilmek üzere istenecek yaşa gelmiştir. Bunu Arap Yarımadası iklim şartlan içinde düşünürsek, Ayşe'nin vahiy başlangıcından beş altı yıl önce doğmuş olduğunu kabul etmek gerekir.

Dolayısıyla Hz. Ayşe'nin Peygamberimizle evlendiği yaşın 17-18 olduğu ortaya çıkar.

Bu konu, daha detaylı bir şekilde Mevlâna Şibli'nin "Asr-ı Saadet" kitabında geçer. (İst. 1928 c. II, s. 997)

"Hz. Ayşe’nin evlendiği zaman yaşının daha büyük olduğunu, ablası Esma'nın biyografisinden kesin olarak anlıyoruz. Eski biyografi kitapları Esma'dan bahsederken diyorlar ki: Esma 100 yaşında olduğu halde hicretin 73. yılında vefat etmiştir. Hicrette 27 yaşındaydı. Hz. Ayşe ablasından 10 yaş küçük olduğuna göre, Onun da hicrette tam 17 yaşında olması icap eder. O, Hz. Peygamber'den önce Cübeyr'le nişanlanmıştı. Demek evlenecek çağda bir kızdı. (Hatemü'l Enbiya Hazreti Muhammed ve Hayatı, Ali Himmet Berki, Osman Keskioğlu, s. 210)