fendimizin Sünnetli Olarak Dünyaya Geldiği Doğru mudur ?

Efendimiz in (sav) şemailini anlatanlar, Efendimizin sünnetli olarak dünyaya geldiğini söylerler.Böyle iki tane zayıf derecede hadisi şerif var. Taberani'nin naklettiği bir hadiste Efendimiz (sav) buyuruyorlar ki; "ben dünyaya sünnetli olarak geldim, ta başkası benim avret mahallimi görmesin " diyor.Sahabe-i Kiram'dan Ebu Bekre'nin rivayet ettiği yine zayıf bir hadiste," Resul-ü Ekrem'i (as) Cebrail ameliyat ettiği zaman, aynı zamanda sünnetini de yapmıştı."denilmekte.

"Efendimizin ameliyatıyla alakalı iki-üç vaka, dört vaka söylerler. Bunların hangisinde bu da orada beyan edilmemektedir.Öteden beri Efendimizin (sav) sünnetli olarak dünyaya geldiği, İslam uleması arasında mütedavil bir mevzudur, esasen böyle olmasında da hiçbir mahzur ve hiçbir mani de yoktur olabilir.Onun için kim tarafından sünnet edilmiştir hususunu her halde düşünmemek,bahsetmemek lazım.Biz,Efendimizin nasıl sünnet edildiğini bilmiyoruz, buna dair hiçbir vaka zikredilmiyor.

Bu mevzuda bilebildiğim sadece bu iki hadiseden ibaret iki husustur. Birisi bizzat kendisinin ben maktun (sünnetli) olarak dünyaya geldim" sözü, ta avretimi kimse görmesin, ikincisi de bir sahabinin, "Efendimiz Cibril tarafından ameliyatı esnasında bu iş de yapıldı" şeklinde ifadesidir.