nsanların en cömerdi idi
Cömertlik hususunda da, Peygamberimiz gibisi yoktu.
Hz. Ali "Resul aleyhisselam, eli açıklıkta, insanların, en Cömerdi idi."
Hz. Aişe "Resul aleyhisselam,hayırda, esen rüzgardan daha cömerd idi."
Hz.Abdullah bin Abbas "Resul aleyhisselam, insanların, en Cömerdi idi."
Abdullah bin Ömer "Resul aleyhisselamdan daha Cömerd bir kimse görmedim!" demiştir.
Peygamberimizde Cömerdliğin her türlüsü; Allah yolunda, Allah'ın dinini açıklamak, Allah'ın kullarını doğru yola sevketmek, açlarını doyurmak, cahillerini öğütlemek, haceti görüleceklerin hacetlerini görmek, yararlanacakları, her yolla yararlandırmak ve ağırlıklarına tahammül etmek gibi ilim, mal ve nefs cömerdliğinin hepsi kendisinde mevcud idi.
Peygamberimiz "Ben, ancak Dağıtanım! Veren ise, Allah'dır!" "Bize, Mirascı olunmaz! Bizim bıraktığımız, Sadakadır. Ancak, ailesi, ondan, yer!" buyurmuştur.
Ebu Zer Gıfari hazretleri anlatır: "Resul aleyhisselam, bana "Ey Ebu Zer! Şu, hangi dağdır?" diye sordu. "Ya Resulallah! Uhud'dur!" dedim.
Resulullah "Varlığım, kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki; O'nun, benim için altın'a çevirilmesi, beni asla sevindirmez.Onu, bir Kırat bile bırakmaksızın Allah yolunda harcarım!" buyurdu.
"Ya Resulallah! Bir Kantar mı bırakmaksızın?" diye sordum.
Resulullah "Bir Kırat bile bırakmaksızın!" buyurdu ve bunu, üçkere tekrarladı.
Sonra da "Ey Ebu Zer! Ben, ancak, az olanı, az derim, çok olanı, çok derim!" buyurdu."
"Akşama doğru, Medine'nin Harre mevkiinde, Peygamber aleyhisselamla birlikte yürüyordum ve Uhud dağına bakıyorduk.Peygamber aleyhisselam "Ey Ebu Zer!" buyurdu. "Buyur ya Resulallah! Emrine amadeyim!" dedim.
Resul aleyhisselam, Uhud'e bakarak "Şu Uhud'un, benim için altın'a çevirilmesini ondan bir tek Dinar'ın, üç günden fazla yanımda akşamlamasını, beklemesini arzu etmem! O bir tek Dinar'ı da, ben, sadece borç için yanımda bulundurur hepsini, Allah'ın kullarına (Elile sağına, önüne ve soluna işaret ederek) alınız! Alınız! derim!" buyurdu. Sonra, yürümeğe devam ettik.
"Ey Ebu Zer! Çok mal sahipleri vardır ki Kıyamet gününde onlar sevapça pek azdırlar. Ancak, (Yine elile sağına, önüne ve soluna dağıtma işareti yaparak) mallarını, şöyle, şöyle harcayanlar, müstesnadır! Böyleleri de, pek azdır.) buyurdu."