iç bir yemeği yermezdi
Medineli Müslümanlar, Hurmalarının ilk çıkanını, turfandasını grödükleri zaman, onu, Peygamber efendimize getirirler; Resulullah efendimiz de, eline alıp bereket duası yaptıktan sonra, gördüğü çocuklardan en küçüğünü çağırır, ona verirdi.
Enes bin Malik'in bildirdiğine göre: Peygamber efendimiz, Kabak yemeğini severdi. İçinde kabak bulunan bir yemek getirildiği zaman, kabağı, bulunup Peygamber efendimizin önüne doğru itilirdi. Resulullah efendimiz "Koyunun en lezzetli eti, sırt eti" olduğunu bildirirdi.
Ümmü Eyyub'a "Resulullah aleyhisselam, evinizde yedi ay oturmuştu. Kainatın efendisinin, en sevgili yemek hangisi idi?" diye soruldu.
Ümmü Eyyub "O'nun, kendisi için ne bir yemeğin yapılmasını emrettiğini gördüm, ne de, sevmediği bir yemeği yerdiğini gördüm. Kendisine, Herise, keşkek yapar, hoşuna gittiğini görürdük te, bu yemek, beş günde, altı günde, on günde bir hazırlanırdı." dedi.
Ebu Musa'l'Eş'ari'den de "Kainatın efendisinin, Tavuk eti yediğini gördüm." dediği bildirilmiştir.
Peygamber efendimiz, yemeğin dibinde kalanını yemeyi sever. "Her kim, bir çanakta, kabta yemek yedikten sonra onu sıyırırsa, o, onun için istiğfar eder!" buyururdu.
Peygamber efendimiz, yeşil hurma ile birlikte Kavun yer yeşil hurma ile birlikte hıyar yerdi. "Bunun sıcaklığını, onun soğukluğu ile, onun soğukluğunu da, bunun sıcakılğı ile keser, tadil ederiz!" buyururdu.
Peygamber efendimizin, şöyle buyurdukları da, bildirilir: "Ey Ebuzer! Et pişirdiğin zaman, onun suyunu çoğalt ta, komşularnı gözet, ondan, onlara da, paylaştır."
"Komşusu, aç olduğu halde, karnını doyuran kimse, kamil Mü'min değildir!"
"Allah'a ibadet ediniz! Yemek yediriniz! Selamı yayınız ki, Cennetlere giresiniz!"
"Bir kişinin yemeği, iki kişiye yeter. Üç kişinin yemeği, dört kişiye yeter. Dört kişinin yemeği, sekiz kişiye yeter!"
Esma bint-i Ebi Bekir, pişen yemeğin kaynaması ve dumanı geçinceye kadar örtülü bulundurulmasını tavsiye eder ve Kainatın efendisinin "O, en büyük berekettir!" buyurduğunu işittim, derdi.