zd kabilesine nasihatları
Ezd kabilesi temsilcileri, Peygamberimizi ziyarete geldiler. Onların ağır başlılıkları ve konuşmaları, Peygamberimizin hoşuna gitti.
Peygamberimiz "Siz, nesiniz?" diye sordu.Onlar "Mü'minleriz!" dediler.
Peygamberimiz, gülümsedi ve "Her sözün bir hakikatı vardır. Sizin sözünüzün ve imanınızın hakikatı nedir?" diye sordu.
Onlar "On beş haslet (huy) tir.Onlardan beşi; iman etmemizi, beşi de: işlememizi, elçilerinle emrettiğin şeylerdir. Geri kalan beşi ise: cahiliye çağından şu ana kadar benimseyip adet edine geldiğimiz sen istemezsen bırakacaklarımızın dışındaki şeylerdir ya Resulallah!" dediler.
Peygamberimiz "İnanmanızı, elçilerimle size emir ettiğim beş şey nelerdir?" diye sordu.Onlar "Sen, Allaha, Allahın Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine ve öldükten sonra dirilmeye inanmamızı Elçilerinle emretmiştin." dediler.
Peygamberimiz "İşlemenizi, size emrettiğim beş şey nelerdir?" diye sordu.Onlar "Sen, la ilahe illallah Muhammedürresulullah dememizi, namazı kılmamızı, zekatı vermemizi, ramazan orucunu tutmamızı, yoluna güç yetince, Beytullahı hac etmemizi bize elçilerinle emretmiştin." dediler.
Peygamberimiz "Cahiliye çağında benimseyip adet ve huy edinmiş olduğunuz beş şey nelerdir?" diye sordu.Onlar "Bolluk zamanlarında nimete, hakkını yerine getirmek suret ile şükür, bela ve musibet zamanlarında sabır ve tehammül etmek, uğranılan kazaya rıza, savaş meydanlarında düşmanla karşılaşınca, sebat göstermek ve savaşa gerçekten girişip savaşın hakkını yerine getirmek, düşmanın üzülmesine, sevinmeyi veya düşmanın sevinmesine üzülmeyi terk etmektir." dediler.
Peygamberimiz "İlim ve hikmet sahibi imişler. " buyurdu.Sonra da:"Ben, size beş haslet daha artırayım da, söylemiş olduğunuz hasletleriniz yirmiyi bulup tamamlansın:
1-Siz, yemeyeceğiniz şeyleri, toplayıp biriktirmeyiniz!
2-Oturmayacağınız binayı yapmayınız.
3-Kendisinden yarın ayrılacağınız şeyler üzerine üşüşüp birbirinizle uğraşmağa kalkışmayınız.
4-Amellerinize göre mükafatlandırılmak veya cezalandırılmak üzre kendisine döndürüleceğiniz ve huzuruna çıkarılacağınız Allahın emirlerine aykırı davranmaktan sakınınız!
5-Siz, Ahirete sunacağınız hayırlı amelleri çoğaltıp masiyetleri bırakmak ve içinde temelli kalacağınız Cenneti elde etmek hususunda yarışmağa rağbet gösteriniz!
Ezd temsilcileri, Peygamberimizin öğütlerini ezberleyip hareket ettiler.