lim gönlü diri tutar
Ya Ali! Bir kimsenin üzerinden, alimler meclisinde oturmadan kırk gün geçse, onun gönlü (kalbi) kararır. Büyük günah işler. Zira ilm gönlü diri tutar. İlmsiz ibadet olmaz.
Ya Ali! Her kimin vera'ı olmasa, günah işlemekden men olmaz. Ona yerin altı yerin üzerinden iyidir. Yani imanın yeri belli olmadığından, kabirde durması daha iyidir.
Ya Ali! Bir nesneyi pişirmek istersen, iyi pişir. Yediğin vakit çok çiğne. Yağmur yağarken düa et. Kafirler ile ceng olduğu vakt, Kur'an-ı azim-üş-şan kıra'at olunduğu vakt ve farz namazından sonra düa et.
Ya Ali! Allahü teâlâ ona bir saliha ve muti' hanım verip, onun gönlünü hoş tutması ve imam ile namaz kılmak ve komşuları kendinden razı olmak, Allahü teâlânın ona ikramındandır.
Ya Ali! Melekler istigfar ederler o kimseye ki, onun evinde bal olur, zeytin olur ve çörek otu olur. İçinde suret olan, şerab olan, köpek olan, ana-babaya asi olunan ve hiç müsafir gelmiyen eve melekler hiç girmezler. Sefere giderken Sure-i Yasini oku. On kerre inna enzelna (Kadr) suresini oku, Allahü teâlâ hazretleri düşmanların şerrinden emin eder. Hiç kimsenin yüzüne tokat vurma. Hayvanın dahi yüzüne vurma. Rü'yanı meğer dostun da olsa, söyleme.
Yâ Alî! Uyumak istediğin zaman istigfâr söyle. "Sübhânallahü velhamdülillah ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyül azîm." oku ve "Kul hüvallahü ehad" sûresini çok oku ki, o Kur'ân-ı azîmin ışığıdır. Senin üzerine okumak vazîfe olsun Âyet-el kürsîyi ki, bir harfinde bin bereket ve bin rahmet vardır. Yâ Alî! Sûre-i Haşrı oku. Dünyâ ve âhıret şerrinden muhâfaza eder.
Yâ Alî! Sana bir üzüntü erişir ise, "Sübhâneke rabbî lâ ilâhe illâ ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbül arşil azîm" oku. O düâyı oku ki, Cebrâîl aleyhisselâm bana ta'lîm etmiştir: "Allahümme innî es'elüke afve vel âfiyete fiddînî veddünyâ ve âhırete".
Ya Ali! Sana bir katılık erişdiği zeman, "Allahümme inni es'elüke bi hakkı Muhammedin ali Muhammedin illa neciteni" söyle.
Ya Ali! Benim vasıyyetimi hıfz et. Nasıl ki ben Cebrail aleyhisselamdan, O Rabbül aleminden sübhanehü ve teâlâ hıfz etti. Ya Ali! Sana bu vasıyyette evvelin ve ahırin ilmini verdim. Her kim ki bunun ile amel eylerse, dünyada ve ahıretde selamet üzere olur.