erkese ikram eyle
Ya Ali! Allahü teâlânın rızası anne ve babanın rızasındadır. Gadabı onların gadabındadır. Ya Ali! Kafir de olsa, komşuna ikram eyle. Kafir de olsa müsafire ikram eyle. Anaya-babaya kafir de olsalar ikram eyle. Dilenciyi kafir de olsa red etme.
Ya Ali! Her kim şübheliden yer, dini örtülü olur. Gönlü siyah olur. Her kim haram yer ise gönlü, kalbi ölür ve dini köhne olur. Yakini za'if olur. Düası perdelenir. İbadeti az olur.
Ya Ali! Kötü kimse düa etse, Allahü teâlâ onu helakını istediği şeyde verir ve meleklere emir eder ki, verin istediği nesneyi ki, onun helakı ondadır. Sesini kesin.
Ya Ali! Allahü teâlâ kullarından bir kula gadab edecek ise, ona haram mal nasib eder. Gadabı çok olunca, bir şeytanı onun üzerine musallat eder ki, onu dünyada meşgul eder. Dünya işleri kolaylaşır. Dinden uzaklaşır. Sonra o kul der ki, Allahü teâlâ gafurürrahimdir.
Ya Ali! Allahü teâlâ bir kulu sever, o kulun düasını geciktirir. Melekler derler, ya Rabbi bu mü'min kulun düasını kabul eyle. Allahü teâlâ buyurur ki, "Bırakın benim kulumu. Siz onun üzerine benden daha çok mu acıyorsunuz. Ben onun yalvarmasını severim. Ve ben alim ve habirim, haberdarım."
Ya Ali! Şad olup, kahkaha ile gülme ki, Allahü teâlâ böyle olanları sevmez. Daima hüznlü ol ki, Allahü teâlâ hazretleri hüznlü olan kimseleri sever.Ya Ali! Abdest aldıkdan sonra İnnaenzelna (Kadr) suresini okumakdan geri kalmıyasın. Allahü teâlâ herbir abdestde sana ellibin senelik abdest sevabı verir.
Ya Ali! Her kim ayaklarını yıkadıktan sonra, bana salevat verse, Allahü tebarek ve teâlâ hazretleri, onun bütün üzüntülerini giderir, ferahlandırır, düaları müstecab olur.
Ya Ali! Düa ederken veya Kur'an-ı azim-üş-şan tilavet ederken sesini çok yükseltme. Çünkü, namaz kılanların namazlarını fesada verirsin. Ya Ali! Namaz vakti gelince namazını kıl. Çünkü şeytan seni meşgul eder. Bir hayrlı işe niyyet ettiğin zaman, hemen o işi yap. Çünkü, şeytan seni o hayırlı işden men eder.
Ya Ali! Her kim ücret ile bir işçi tutar; ücretini temam vermezse, Allahü teâlâ hazretleri onun taatlarını mahv eder. Ben onun kıyamet gününde hasmı olurum.
Ya Ali! Cebrail aleyhisselam, adem oğlu olup da, yedi iş işleseydim, diye temenni etmiştir. Beş vakt namazı cema'at ile kılsaydım. Alimler ile otursaydım. Hastaları sorsaydım. Cenaze namazını kılsaydım. Su dağıtsaydım. Dargın olan iki kimseyi barıştırsaydım. Yetimlere şefkat etseydim. Ya Ali! Sen de bunları devamlı yap!