z. Ömer'de Hudeybiye Şoku
Görüldüğü gibi, bu maddelerin hepsi de ilk bakışta Müslümanların aleyhine gibiydi. Hele, bir Müslüman'ın tekrar Kureyş’e teslim edilmesini öngören madde, Müslümanları çıldırtacak bir madde idi ki, Hz. Ömer’in (ra), Allah Resûlü’nün karşısına gelerek: “Sen Allah’ın Rasûlü değil misin?” diyecek kadar feveranına sebep olmuştu. Allah Rasûlü bu esnada dahi sükûnetini bozmamış ve Ömer’in (ra) sorularına gayet soğukkanlı şöyle cevap vermişti:

- Evet, ben Allah’ın Resûlü’yüm.
- Biz hak yolda değil miyiz?
- Evet, hak yoldayız.
- Öyleyse bu zilleti niçin kabul ediyoruz?
- Ben Allah’ın peygamberiyim ve Allah’a isyan edemem.
- Sen Kabe'yi ziyaret edeceğimizi söylemedin mi?
- Evet, söyledim. Fakat bu sene demedim.

Ömer (ra) hızını alamamış ve Hz. Ebu Bekir'in (ra) yanına gitmiş, ona da aynı şeyleri sormuştu. O da Allah Resûlü’nün verdiği cevaplarla mukabelede bulunmuştu.

Daha sonraları Hz. Ömer, bu hadiseyi her hatırlayışta ızdırapla iki büklüm olur ve nedâmet yutkunurdu.. kim bilir, bu yolda, ne sadakalar vermiş, ne oruçlar tutmuş ve ne istiğfarlarda bulunmuştu! Evet O, dediğine binlerce defa pişman olmuştu.