hz-muhammed.net .::. www.hz-muhammed.net ; İslam Peygamberi, Hz. Muhammed (sav) hakkında hazırlanmış bir site. Bu sitenin hazırlanış amacı Peygamberimiz (sav)'i birçok yönüyle tanıtmak, onun ahlakını örnek alan insanlardan oluşan bir topluluğun ne kadar ü
     

Niçin Özellikle Hazreti İbrahim'e Benzetildi?

   

İmam Sehavi, muhtemel hikmetleri şu şekilde sıralar:

1-Bu benzetme, İbrahim (as)’e bir lütuf ve bir ihsan olarak meydana gelmiştir. Zira o; “Rabbimiz! hesabın görüleceği gün beni, anamı-babamı ve müminleri bağışla” diyerek Ümmeti Muhammed’e duada bulunmuştur.

2-İbrahim (a.s), Allah Teâlâ’nın halîlidir, Muhammed (s.a) de Habibi.

3-Allah Teâlâ, İbrahim (a.s)’i müminlerin babası olarak isimlendirmiştir. “Babanız İbrahim’in dini” el-Hac,78.

4-İbrahim (a.s), rüyasında cenneti görmüş ve cennet ağaçları üzerinde, lailahe illallah, Muhammedun Resulullah, ibaresinin yazılı olduğunu görmüştü. Bunu ne demek olduğunu Cibril’e sordu, o da Efendimiz hakkında bilgi verdi. Bunun üzerine, Hz. İbrahim as; “gelecek nesiller içinde iyi nam bırakmayı, hayırla anılmayı nasib eyle bana” diyerek Muhammed Ümmetinin dilinde daima anılmayı niyaz etmiştir. Şuara 84. Bu konuda İbn Kayyım şu yorumu yapmaktadır: “Bu konuda söylenenler arasında en güzeli şudur: Peygamberimiz (s.a), İbrahim (a.s)’ın soyundan gelmektedir.” İmam Şafii de şöyle yorumlar; “Ona salat etmiştin, buna da salat et, demektir.” Hasılı; bir kimsenin; “Allahümme salli alâ Muhammed…” şeklinde telâffuz ettiği salâvatın manası; “Allahım! İbrahim’in ümmetinden nebiler ve peygamberler kıldığın gibi, Muhammed’in ümmetinden de alimler, salihler kıl. İbrahim’in ümmetine şeriat ve vahiy nasib ettiğin gibi, Muhammedin ümmetine de muhaddisler, müçtehidler nasib et, onlara içtihad etmeyi meşru’ kıl ve onu şer’î bir hüküm kıl”, demektir.