Ziyaretçi Defterine Yazılanlar

   
www.hz-muhammed.net - Efendimize Ait Ne Varsa


31.10.2007 09:58:36
Yazan : mert doğan
Nerden :
elazığ
zizi cok seviyoruz 
31.10.2007 06:45:28
Yazan : kadir islah
Nerden :
izmir
selamın aleyküm sevgili arkadaşlar.... allah razı olsun bu sitenin yapımında emeği geçen herkesten. çok duygulandım okuduklarımdan.. tekrar allah razı olsun... 
29.10.2007 15:28:31
Yazan : @GÜLŞENİN@
Nerden :
istanbul
Nerdesin Ya Rasulallah?
Gelsen. Gelsen de ilaç olsan ya şu kapanmayan yaralarımıza...
Örnek olsan şu çürümüş, köhne beyinlere. Hayatı bomboş yaşayan, üç kuruşa iman satanlara;
ibret olsan ya imanınla...
Evlat asiyken anaya babaya; utansa senin edebinden ve annene olan sevginden.
Hoşgörünle, nezaketinle ders versen görgüsüz asilere ve sevgi tohumlarını serpsen yeniden şefkatten mahrum katı kalplere...
Gelsen Ya Rasulallah; terazilerin ölçülerini yüreğindeki dürüstlüğe göre ayarlasan yeniden.Kan doğranmış mazlum ekmeğini yoğursan o tertemiz ellerinle, içine sevgini de katarak...
Kainat insanlık görse kişiliğinle, kamaşsa gözler o NUR çehrenle..
Kötülüğe şerre dair ne varsa yüreklerde buhar olsa iman dolu kalbinin azametiyle..
Hasetmiş, kibirmiş. Onlarda neymiş dese insanlar ve merhamet koksa
köşe bucak yeryüzünde.Evlerden zikir sesleriyle yükselse, paylaşabilmenin huzuruyla pişen aş kokuları..Ve mahallenin taa öbür ucundakinin tasına da doluverse sevgi ve şefkatle...
Bir çocuğun göz yaşına bırakılsa fesatlık ve yerine ışık ışık saflık olsa nazarlarda.
Sen gelsen Ya Rasulallah; Seni tanımanın sarhoşluğuyla Rabbimize yönelsek yeniden, özümüze dönsek yeniden tertemizce...
Şarkılarımızı hep Sana söylesek. O güzel gözlerinle hasret gidersek hiç ayrılmamacasına ve sımsıkı senin ellerine ki..bir daha bizi öksüz koymayasın, bırakıp gitmeyesin diye..
Sensiz ölüyoruz biz.Gaflet sarmış bütün ruhumuzu ve kibir kaplamış yüreklerimizi.Gel de arındır ruhlarımızı bu gaflet uykusundan.
Aşkınla yeniden hayata döndür.Ve bir daha bizi hiç bırakma...


SALAT VE SELAM SANA YA RASULALLAH....(S.A.V.) 
29.10.2007 15:08:46
Yazan : @GÜLŞENİN@
Nerden :
istanbul
salat ve selam sana Ya RAsulallah! İki Cihan Serveri ne yazdığım mektupları tüm Peygamber Aşıklarıyla paylaşmak isterim.. 
29.10.2007 04:29:13
Yazan : fidan şaş
Nerden :
istanbul
biliyormusunuz bazen diyorum ki keşke peygamberimizin nur
yüzünü görseydim 
28.10.2007 09:18:45
Yazan : esen
Nerden :
ığdır
islama birde bu gözden bakın hayatın değerini bilin bilmezseniz pişman olabilirsiniz 
27.10.2007 02:49:25
Yazan : kadir
Nerden :
BELCIKA
h.z mahammed s.a.v dunya daki en sevil en kisiydi 40 yasinda peygamber olmus bu site ne kadir iyi bir site boyle 
26.10.2007 11:41:05
Yazan : nar-ı özlem
Nerden :
istanbul
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH'IN ADIYLA

İlim, insanlığa, telgrafı, elektriği, teşhisi ve bir takım hastalıkları tedavi çarelerini verdi. Din de ferdlerde ruhî sükûneti ve ahlâkî muvazeneyi te'min eder. İlim ve din, kâinatın hazinelerini açmak için kullandığımız hakikî iki anahtardır. İnsan ilimden istifade eder, fakat din ile yaşar."

(William James)
"Bir tabiat kanununu ifade eden her formül, Allah'ı öven bir İlâhîdir."

(Maria Mitchell)


"Hangi sahada olursa olsun, ilimle ciddî şekilde meşgul olan herkes, ilim mâbedinin kapısındaki şu yazıyı okuyacaktır: "İmân et!" İman, ilim adamının vazgeçemiyeceği bir vasıftır."

(Max Planck)"Kâinatın Yaratıcısına olan inanç, ilmi araştırmanın en kuvvetli ve en asîl muharrik gücüdür."

"Dinsiz ilim kör, ilimsiz din topaldır."

(Albert Einstein)
"Vicdanın ziyası ulûm-u diniyyedir . Aklın nuru fünû*-u medeniyyedir . İkisinin imtizacı ile hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervâz eder . İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassub; ikincisinde hîle, şübhe tevellüd eder."

(Bediüzzaman)

"İlim ile din, birbirini nefyetmez (inkâr etmez), bil'akis tamamlar. Çünkü bunlardan biri aklın, diğeri gönlün (kalbin) ışığıdır. Ve insan ne yalnız akıldan, ne de gönülden ibarettir. Fakat hem akıl, hem de gönül sahibi bir varlıktır. Dinsiz ilim belki aklı tatmîn eder, fakat muhakkak ki gönlü karartır. Nitekim ilimsiz din de ruhu ve gönlü ışıtır, fakat aklı karanlıkta bırakır.

Binaenaleyh, insanlığın hayrı ve faydası, ne bugün olduğu gibi yalnız ilme bağlanmaktır, ne de orta zamanlarda olduğu gibi yalnız dine sarılmaktır. Fakat her ikisine birden sahip olmaktır."

(Ali Fuad Başgil)

 
26.10.2007 11:33:04
Yazan : nar-ı özlem
Nerden :
istanbul
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH'IN ADIYLA

"Kâinatta mevcut kusursuz bir nizamın dayandığı kanunların keşfinden ve bu kanunlardan istifade yollarının araştırılmasından ibaret olan ilimler", bu muhteşem nizamı kuran ve işleten Allah'ın varlığına en kuvvetli bürhan ve şahidlerdir. O yüce Yaratanın varlığını, eşsiz kudretini inkâr etmek; ancak gözle görülen mevcut nizamı inkâr etmekle mümkün olur. Nizamın inkârı hâlinde ise, ortada ilim kalmaz.Diğer taraftan ilimler, Allah'ın yarattığı varlıklar âlemini incelediklerinden, yaratılıştaki hârikaları, ince hesap ve ölçüleri ortaya koymakta ve varlıklar üzerinde tecelli eden İlâhî isim ve sıfatları meydana çıkarmaktadırlar. Bu bakımdan, ilimlerin Allah'ın isimlerine ayna olduklarını ve herbir ilmin Allah'ın bir ismine dayandığını ve hakikatını o isimden aldığını söyleyebiliriz. Bu hususu Bediüzzaman şöyle izah etmektedir:"Her bir kemâlin, herbir ilmin, herbir terakkiyatın, herbir fennin bir hakikat-ı âliyyesi var ki, o hakikat bir ism-i İlâhîye dayanıyor. Pek çok perdeleri ve mütenevvi tecelliyatı <çeşitli tecellileri> ve muhtelif daireleri bulunan o isme dayanmakla o fen, o kemâlât, o san'at kemâlini bulur, hakikat olur. Yoksa yarım yamalak bir surette nâkıs bir gölgedir.Meselâ: Hendese bir fendir. Onun hakikati ve nokta-i müntehası , Cenâb-ı Hakk'ın ism-i Adl ve Mukaddir'ine yetişip hendese âyinesinde o ismin hakîmane cilvelerini müşahede etmektir.
Meselâ: Tıb bir fendir. Hem bir san'attır. Onun da nihayeti ve hakikatı, Hakîm-i Mutlak'ın Şâfî ismine dayanıp, eczahane-i kübrâsı olan rûy-i zeminde Rahimâne cilvelerini, edviyelerde görmekle tıb kemâlâtını bulur, hakikat olur.Meselâ: Hakikat-ı mevcûdattan bahseden hikmetü'l-Eşyâ, Cenâb-ı Hakk'ın (Celle Celâlühû) ism-i Hakîminin tecelliyat-ı kübrâsını müdebbirâne, mürebbiyâne eşyada, menfaatlerinde ve maslahatlarında görmekle ve o isme ve ona dayanmakla şu hikmet olabilir. Yoksa, ya hurafâta inkılâb eder ve mâlâyâniyât olur veya felsefe-i tabiiye misillû dalâlete yol açar.
İşte sana üç misâl! Sair kemâlât ve fünûnu bu üç misâle kıyâs et." (Sözler)
Gerçekten de Bediüzzaman'ın işaret ettiği gibi, ilim ve fenlerin hakikatının İlâhî bir isme istinad ettiği görülmez veya görmezlikten gelinirse, ilmin ya inançsızlğa yol açacağı, veya faydasız birer meşguliyet mahiyeti alacağı, günümüzde pek çok misalleriyle ortaya çıkmıştır.
HALA NE BEKLİYORSUN İNANMAK İÇİN HAYDİ AÇ KAPILARINI YÜCE ARŞA VE ONA BİZİ YARATANA VE TABİKİ YERYÜZÜNÜN GÜLÜNE AÇ KAPILARINI,ELLERİNİ......
İNCİLTME BİR KALBİ ,YIKARSIN ARŞ-I RAHMANI....

SENİN İÇİN ALLAH'IM,SENİN VE SENİN PEYGAMBERİN İÇİN.... hamdu senalar olsun..(amin) 
26.10.2007 04:04:08
Yazan : bilge
Nerden :
ankara
ben hz muhammedin hoşgörülü olmasıyla ilgili hikayeler istiyorum aradığım hiç bir yerde de bulmadım bulursanız beni çok mutlu edersiniz ::::::::::::::::::::.....;;;;;;;;;;;; 
25.10.2007 09:12:00
Yazan : mariya
Nerden :
mardin
ben hz muhamedin insanlarla ilişkisini bulmak istiyorum 
25.10.2007 00:48:23
Yazan : oğuzhan kızılelma
Nerden :
urfa
hazreti Muhammedin peygamberlik yönü 
24.10.2007 10:34:21
Yazan : serenay
Nerden :
amasya
mekeyi çok seviyorum peygammerimin kabrini benim için ziyaret edin
benim için dualar okuyun 
24.10.2007 09:30:38
Yazan : emrah
Nerden :
istanbbul
bana canlı olarak yazılı olarak Hz muhammet mustafa s.a.v hayatını anlat
 
23.10.2007 13:00:38
Yazan : nar-ı özlem
Nerden :
istanbul
YARATATIKLARIN İÇİN VE BİZLERİ MÜSLÜMAN BİR AİLEDE YETİŞİP SENİN ADINI ANARAK YAŞATTIĞIN İÇİN HAMDU SENALAR OLSUN;UNUTUPTA,YANILIRSAK AFFEYLE ÇÜNKÜ SEN ÇOK MERHAMET EDENSİN.....BİZLERİ AFFEYLE ALLAH'IM......AMİN DİYEN DİLLERE SEN GÖSTER MEVLAM NUR CEMALİNİ........AMİN.AMİN.... 
23.10.2007 08:49:05
Yazan : elif
Nerden :
bursa
peygamber efendimizin peygamber olduktan sonraki yaşamı 
23.10.2007 00:55:20
Yazan : mervan
Nerden :
şırnak
sevdiğim kişi beeni nasıl sevecek 
22.10.2007 13:48:04
Yazan : hacı
Nerden :
istanbul
hain saldırıda şehit düşen askerlerimizin yakınlarına baş sağlığı diliyorum şehitlerimizede ALLAHTAN rahmet mekanları cennet olsun  
22.10.2007 04:21:48
Yazan : büşra
Nerden :
denizli
Allah bir ve tekti.  
21.10.2007 07:20:54
Yazan : esen bolu
Nerden :
ığdır
insanoğlu hiçbir zaman yalnız değildir. onu koruyan bir rab vardır.islam dostluk dinine hoşgeldiniz.*****EB***** 
20.10.2007 10:33:49
Yazan : mehmet
Nerden :
mersin
hz. muhammed (s.a.v)a hangi şairler ne şiiri yazmıştır
 
19.10.2007 08:29:28
Yazan : serkan
Nerden :
konya
hz. muhammetin hayatı 
18.10.2007 17:58:58
Yazan : Mehmet GÜLYAPRAK
Nerden :
BURSA
Sayfada emeği geçenlere teşekkür ederim.emeğinize sağlık çok güzel bir site olmuş fazlasıyla faydalanıyorum,çocuklarım içinde çok ideal bir sayfa. SİZLERE KOLAYLIKLAR DİLERİM. 
18.10.2007 12:20:36
Yazan : nar-ı özlem
Nerden :
istanbul
Ali İmran süresi 2.ayet
Allah'tan başka tanrı yoktur. Sonsuz hayat sahibi, bütün varlıkları ayakta tutan ve gözeten odur.
EY HERKES UYANIN ARTIK GÖZLERİNİZDEKİ PERDEYİ AÇIN VE BİZLERİ YARADAN ALLAH 'A TESBİH EDİN...SABAH YOLDA YÜRÜRKEN SÜMÜKLÜ BÖCEĞE BAKIN ,CAMINIZI SİLERKEN CAMINIZIN KENARINA YUVA YAPMIŞ ÖRÜMCEĞE BAKIN UYANIN VE UYANIN ,HEPSİ ALLAH'I TESBİH EDİYOR.....HAK DİN İSLAM VE HZ.MUHAMMET (sav) ONUN VE BÜTÜN ALEMİN PEYGAMBERİ...VE YÜCE YARATICI ALLAH BİR VE TEK...HAMDU SENALAR OLSUN ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN... 
18.10.2007 10:09:22
Yazan : selma
Nerden :
İSTANBUL
Örnek alacağımız yegane kişi olan Hz.Muhammed S.A.V adına açılan bu siteye emeği geçen herkese teşekkürler.İnşallah Resulallaha layık olmaya çalışan ümmetlerden oluruz.Allahın Habibine SALATU SELAM olsun: 

Toplam kayıt: 5254 - Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211

Defteri Okuyan Kişi Sayısı : 7